Admitere 2020-2021

ADMITERE 2020-2021

Examenul de admitere în învățământul postliceal, calificarea profesională „ASISTENT MEDICAL GENERALIST” se va susţine în data de 03.09.2020, ora 09.00. Accesul candidaţiilor în săli se face în intervalul 08.00 – 08.30, pe baza cărţii de indentitate. Repartizarea candidaţilor pe săli se poate consulta de aici.

PROGRAM ÎNSCRIERE ŞCOALA POSTLICEALA SANITARĂ

SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU,  oferă pentru anul şcolar 2020-2021, 3 clase:

28 locuri fără taxă și 56 de locuri cu taxă (2500 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, în data de 30.04.2020:

Calendarul admiterii:
02 iunie -31 august 2020 – Inscrierea candidaţilor-online ( se trimit pe e-mail documentele scanate însoţite de cererea tip completată) sau prin înscriere directă la şcoală, care se va efectua cu programare telefonică prealabilă
2 septembrie 2020 – afișarea repartizării candidaților pe săli
3 septembrie 2020 – susținerea probei scrise
4 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor, ora 10
4 septembrie 2020 – depunerea contestațiilor , orele 13-15
7 si 8 septembrie 2020  – validarea locului de către candidatul admis

Tematica şi bibliografia de examen, anexa 2 a Metodologiei de admitere: Anexa2-Bibliografia și tematica admiterii

PENTRU ÎNSCRIERI ȘI DETALII VĂ PUTEȚI ADRESA LA TELEFON 0269-233790, 0269-211598  SAU LA SEDIUL ȘCOLII DE PE  STR. OȘTIRII NR.5 ŞI ONLINE LA ADRESA DE e-mail  lcnoica@yahoo.com

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1.Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
2. Certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
3. Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
4. Foaie matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a;
5. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist;
6. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original ori scanată, 150 ron);
7. Dosar plic

Pentru cei care se înscriu prin sistem online este  necesară scanarea documentelor, dovada plăţii taxei de înscriere şi cererea tip completată.

Plata taxei de înscriere se poate face în contul:

RO49TREZ57621E330500XXXX

Banca Trezorerie Sibiu

Denumire beneficiar: Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu

CF 4307025

Explicaţii: taxa înscriere pentru Şcoala Postliceală Sanitară

AVANTAJELE ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE DE STAT SIBIU

– Tradiţia (anul înfiinţării: 1948), dorința de a menține un standard cât mai ridicat
– Calitatea (personalul medical din unitatea școlară și din spitalele sibiene)
– Parteneriate cu mediul privat
– Posibilitatea angajarii cu contracte de muncă în străinătate

Metodologia de admitere pentru anul şcolar 2019 – 2020 se poate descărca de aici.

Cererea de înscriere se descarcă de aici (format word) sau de aici (format pdf)