Oferta educațională – Admitere Școala Postliceală Sanitară de Stat

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU,  

oferă pentru anul şcolar 2019-2020, 3 clase: 28 locuri fără taxă și 56 de locuri cu taxă (2400 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, în data de 7 martie 2019 :

Calendarul admiterii:

18 iunie -26 august 2019 –  Inscrierea candidaţilor, PROGRAM 10-15, DE LUNI PÂNĂ VINERI
27 august 2019 – afișarea repartizării candidaților pe săli
28 august 2019 – susținerea probei scrise
29 august 2019 – afișarea rezultatelor, ora 10
29 august 2019 – depunerea contestațiilor , orele 13-15
30 august, 2 septembrie 2019  – validarea locului de către candidatul admis

!!!! Intre 1- 5 iulie 2019 înscrierile se fac între orele 14.30-17. In această perioadă este examen de bacalaureat în școală.

Metodologia de admitere SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ de STAT: Metodologie admitere 2019

PENTRU ÎNSCRIERI ȘI DETALII VĂ PUTEȚI ADRESA LA TELEFON 0269-233790, 0269-211598  SAU LA SEDIUL ȘCOLII DE PE  STR. OȘTIRII NR.5.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
 2. Certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
 3. Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
 4. Foaie matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a;
 5. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist;
 6. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original, 150 ron);
 7. Dosar plic

AVANTAJELE ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE DE STAT SIBIU

 • Tradiţia (anul înfiinţării: 1948), dorința de a menține un standard cât mai ridicat
 • Calitatea (personalul medical din unitatea școlară și din spitalele sibiene)
 • Parteneriate cu mediul privat
 • Posibilitatea angajarii cu contracte de muncă în străinătate