Home

Comments Off

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Noica”, Sibiu este acreditată conform H.G. nr 521/12 mai 1990, publicată în Monitorul Oficial nr.71/16 mai 1990.

Durata studiilor este de 3 ani. Pentru finalizarea studiilor se va susține un examen de absolvire a școlii postliceale care constă în trei probe: probă scrisă, probă practică și susținerea lucrării de diplomă. Calificarea este de asistent medical generalist. Specializarea în acest domeniu vă va oferi posibilitatea angajării în spitale de stat sau private, în cabinete medicale individuale, dispensare, centre de îngrijire bătrâni, școli sau grădinițe.