Oferta scolară pe anul 2018-2019

Comments Off

Școala postliceală sanitară de stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU,  oferă pentru anul şcolar 2018-2019, 3 clase: 28 locuri fără taxă și 56 de locuri cu taxă (2200 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, în 23 aprilie 2018: Metodologie admitere învăţământ postliceal 2018-2019

Calendarul admiterii:
20 iunie -28 august 2018 –  Inscrierea candidaţilor (Program …..va fi afişat ulterior)
29 august 2018 – afișarea repartizării candidaților pe săli
30 august 2018 – susținerea probei scrise
31 august 2018 – afișarea rezultatelor, ora 10
31 august 2018 – depunerea contestațiilor , orele 13-15
3-4 septembrie 2018 – validarea locului de către candidatul admis

Tematica şi bibliografia de examen, anexa 2 a Metodologiei de admitere: Anexa2-Bibligrafia și tematica admiterii

PENTRU ÎNSCRIERI ȘI DETALII VĂ PUTEȚI ADRESA LA TELEFON 0269-233790, 0269-211598  SAU LA SEDIUL ȘCOLII DE PE  STR. OȘTIRII NR.5.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
2. Certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
3. Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
4. Foaie matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a;
5. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist;
6. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original, 150 ron);
7. Dosar plic

AVANTAJELE ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE DE STAT SIBIU

–          Tradiţia (anul înfiinţării: 1948)
–          Calitatea (personalul medical din spitalele sibiene)
–          Parteneriate cu mediul privat
–          Cursuri de limbă germană în cadrul programei şcolare
–          Posibilitatea angajarii cu contracte de muncă în Germania