Author Archives: lidiap


Comments Off

Pentru Școala Postliceală Sanitară de stat din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu deschiderea anului școlar începe Luni 11.09.2017 la ora 14.00.

Read more

Comments Off

Extras din ORDIN Nr. 5005/ 2 decembrie 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal

 

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studi...

Read more

Comments Off

Aici lista cu elevii admiși la locurile cu taxă în anul școlar 2015-2016

Read more

Comments Off

Pentru anul școlar 2015-2016, semnarea contractelor de școlarizare de către elevii anilor I, II, III se efectuează în perioada 9-15 septembrie 2015. La semnarea contractului se face dovada plății primei rate din taxa de școlarizare.

În anul școlar 2015-2016, taxa de școlarizare este de 1800 lei. Taxa poate fi plătită integral, sau poate fi achitată în patru rate, după cum urmează:

Rata 1:  9-15  septembrie 2015  – 450 lei
Rata 2:  10-25 noiemb...

Read more

Comments Off

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Noica”, Sibiu este acreditată conform H.G. nr 521/12 mai 1990, publicată în Monitorul Oficial nr.71/16 mai 1990.

Durata studiilor este de 3 ani. Pentru finalizarea studiilor se va susține un examen de absolvire a școlii postliceale care constă în trei probe: probă scrisă, probă practică și susținerea lucrării de diplomă. Calificarea este de asistent medical generalist...

Read more

Comments Off

Anul 2014 a adus învăţământului postliceal sanitar de pe meleagurile sibiene primul parteneriat public-privat. medikoŞcoala Postliceală Sanitară de Stat din Sibiu, cea mai veche şi mai prestigioasă unitate şcolară de acest gen din sudul Transilvaniei, cu o existenţă neîntreruptă din 1948, şi firma Mediko Hire GmbH, componentă a companiei Lindhorst Gruppe din Winsen am Aller (Germania), înfiinţată în 1931, au pus bazele unui parteneriat de lungă dur...

Read more

Comments Off

Planuri de învățământ

1. Anul I
2. Anul II
3. Anul III

Read more

Comments Off

Școala postliceală sanitară de stat din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN NOICA” SIBIU,  oferă pentru anul şcolar 2018-2019, 3 clase: 28 locuri fără taxă și 56 de locuri cu taxă (2200 lei/an), calificarea asistent medical generalist.

Metodologia admiterii în Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Sibiu, elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr. 2346/07.09...

Read more