Comments Off

Program 15.09.2020

Read more

Comments Off

ADMITERE 2020-2021

Rezultate admitere Şcoala Postliceală 2020

Examenul de admitere în învățământul postliceal, calificarea profesională „ASISTENT MEDICAL GENERALIST” se va susţine în data de 03.09.2020, ora 09.00. Accesul candidaţiilor în săli se face în intervalul 08.00 – 08.30, pe baza cărţii de indentitate. Repartizarea candidaţilor pe săli se poate consulta de aici.

PROGRAM ÎNSCRIERE ŞCOALA POSTLICEALA SANITARĂ

SPECIALIZAREA: ASI...

Read more

Comments Off

Examenul pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5, calificarea profesională „ASISTENT MEDICAL GENERALIST”

Înscrierea candidaților pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5, calificarea profesională „ASISTENT MEDICAL GENERALIST” se face în perioada:

3-7 august 2020

     ...

Read more

Comments Off

PLATA TAXEI PENTRU ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 SE VA FACE EŞALONAT, DUPĂ URMĂTORUL GRAFIC:

RATA I    – 11–14 SEPTEMBRIE 2017       – 600 LEI

RATA II   – 20–28 NOIEMBRIE 2017       – 500 LEI

RATA III  – 1–13 FEBRUARIE 2018          – 400 LEI

RATA IV  – 12–20 APRILIE 2018               – 400 LEI

TOTAL: 1900 LEI

          

Read more

Comments Off

Pentru Școala Postliceală Sanitară de stat din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu deschiderea anului școlar începe Luni 11.09.2017 la ora 14.00.

Read more

Comments Off

Rezultatele examenului de admitere în învăţământul postliceal se pot consulta de aici.

Baremul de corectare pentru examenul de admitere în învăţământul postliceal pentru anul şcolar 2017-2018 se poate descarca de aici.

Candidaţii înscrişi la examenul de admitere Şcoala Postliceală Sanitară pentru anul şcolar 2017-2018 vor fi prezenţi Joi, 31.08.2017 între orele 08.00 – 08.30 şi vor avea asupra lor actul de identitate şi pix de culoare albastră...

Read more

Comments Off

Extras din ORDIN Nr. 5005/ 2 decembrie 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal

 

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studi...

Read more

Comments Off

Aici lista cu elevii admiși la locurile cu taxă în anul școlar 2015-2016

Read more

Comments Off

Pentru anul școlar 2015-2016, semnarea contractelor de școlarizare de către elevii anilor I, II, III se efectuează în perioada 9-15 septembrie 2015. La semnarea contractului se face dovada plății primei rate din taxa de școlarizare.

În anul școlar 2015-2016, taxa de școlarizare este de 1800 lei. Taxa poate fi plătită integral, sau poate fi achitată în patru rate, după cum urmează:

Rata 1:  9-15  septembrie 2015  – 450 lei
Rata 2:  10-25 noiemb...

Read more

Comments Off

Școala Postliceală Sanitară de Stat din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Noica”, Sibiu este acreditată conform H.G. nr 521/12 mai 1990, publicată în Monitorul Oficial nr.71/16 mai 1990.

Durata studiilor este de 3 ani. Pentru finalizarea studiilor se va susține un examen de absolvire a școlii postliceale care constă în trei probe: probă scrisă, probă practică și susținerea lucrării de diplomă. Calificarea este de asistent medical generalist...

Read more